Oferta firma BEST – POL daje Państwu możliwość finansowania inwestycji poprzez leasing hal namiotowych. Leasing hal namiotowych pozwala na sfinansowanie budowy hali namiotowej bez konieczności posiadania wszystkich własnych środków. Taka forma płatności zwiększa szanse na szybki rozwój firmy oraz poszerzenie Państwa działalności.
Leasing hal namiotowych to ciekawy środek finansowania takiej inwestycji. Zaangażowanie środków własnych można zmniejszyć do minimum, okres leasingu także można dopasować do swoich potrzeb. Utrzymujemy kontakt z kilkoma instytucjami finansowymi udostępniającymi tego typu usługi, co daje Państwu możliwość konfiguracji usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Jednym słowem zapraszamy do korzystania z leasingu.

 

Oferta na leasing hali namiotowej:

 • finansowanie w PLN i w EUR
 • finansowanie z zastosowaniem stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu przy finansowaniu w PLN; zmiany wysokości rat leasingowych przy finansowaniu w innych walutach wynikają jedynie z różnic kursowych)
 • finansowanie z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej (wysokość rat leasingowych zmienna, w zależności od kształtowania się stóp procentowych na rynku międzybankowym - np.: WIBOR 1M, EURIBOR 1M – w relacji do poziomu stopy bazowej z dnia zawarcia umowy leasingu)
 • okres leasingu do 60 miesięcy
 • opłata wstępna od 10% do 45%
 • raty równe, malejące, sezonowe
 • korzystne warunki finansowania
 • kompleksowe ubezpieczenie
 • wymagania dotyczące potrzebnych dokumentów ograniczone do niezbędnego minimum
 • szybka decyzja leasingowa

 

Leasing dostępny w dwóch wariantach:

 1. Leasing operacyjny
 2. Leasing finansowy

 

Zalety leasingu hal namiotowych:

 • Obniżenie kosztów podatkowych – rata leasingowa jest kosztem uzyskania przychodu, a więc zmniejsza podstawę opodatkowania.
 • Krótszy okres amortyzacji w porównaniu z tradycyjnie budowaną halą,
 • Poprawa przepływów pieniężnych – przedsiębiorca nie angażuje swoich zasobów finansowych w celu nabycia środków trwałych, a wolne środki może wykorzystać w innym celu,
 • Elastyczność przy spłacie leasingu – warunki płatności rat leasingowych w zależności od profilu działalności firmy mogą być dostosowane indywidualnie do potrzeb przedsiębiorcy,
 • Raty leasingowe nie obciążają majątku w takim stopniu jak zakup, bądź zaciągnięcie kredytu,
 • Spłata rat leasingowych dokonywana jest z bieżących przychodów, wynikających z eksploatacji danego przedmiotu leasingu.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z leasingu hal namiotowych, magazynowych, namiotów, hal wystawowych, hal eventowych, hal sportowych oraz wszystkich produktów znajdujących się w ofercie firmy BEST-POL.