Firma Best–Pol Sp. z o.o. produkuje konstrukcje stalowe  hal namiotowych, magazynowych i produkcyjnych. Konstrukcje stalowe zostały zaprojektowane według eurokodów, zgodnie z wymaganymi normami PN-EN 1990 i PN-EN 1991. Projekt konstrukcji hali obejmuje opis techniczny (z zestawem obliczeń statystycznych) i komplet rysunków konstrukcyjnych hali z fundamentami.
Firma posiada certyfikowany - zgodny z PN-EN ISO 3834-2 (TÜV Rh 01 202 PL/A-14 0870) - system zarządzania jakością w spawalnictwie, certyfikowany - zgodny z EN 1090-1 (TÜV Rh 0035-CPR-1090-1.00636-TÜVRh.2014.001) - system Zakładowej Kontroli Produkcji oraz zgodny z EN 1090-2 certyfikat spawalniczy (TÜVRh-EN1090-2.00592.2014.001). Certyfikaty te uprawniają firmę do oznaczania znakiem  CE konstrukcji stalowych i wydawania Europejskiej Deklaracji Zgodności.
Posiadamy własny dział projektowo-konstrukcyjny oraz graficzny. Pracujemy na najnowocześniejszych programach do projektowania konstrukcji stalowych 3D. Zatrudniamy doświadczoną kadrę kierowniczą i inżynierską oraz monterów konstrukcji stalowych. Dzięki sprawnej organizacji procesu budowy, jesteśmy w stanie sprostać wysokim wymaganiom każdego klienta.

W projektowaniu hal wykorzystujemy najnowsze dostępne na rynku programy tj. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2015 oraz SolidWorks Professional 2015.
Do każdej zamówionej hali namiotowej dostarczamy projekt konstrukcyjny, który drukowany jest w 4 egzemplarzach. Oczywiście podpisany zostaje przez uprawnionych do tego inżynierów: projektanta oraz osobę sprawdzającą. Do projektu konstrukcji stalowej załączamy  uprawnienia zawodowe oraz certyfikat członkostwa w izbie inżynierów budownictwa. Mając na uwadze wymagania i komfort pracy naszych klientów, zapewniamy również wersję elektroniczną dokumentacji (pliki .pdf oraz .dwg).
Konstrukcja zgodna z normą obciążenia wiatrem WG PN-77/B-02011
Konstrukcja zgodna z normą obciążenia śniegiem WG PN–80/B-02010
Nasze konstrukcje stalowe wykonywane są z uwzględnieniem normatywnych obciążeń śniegiem i wiatrem według odpowiednich stref klimatycznych. Oferowany projekt konstrukcji stalowej, to zasadnicza część projektu budowlanego, dzięki któremu można starać się o pozwolenie na budowę, za pośrednictwem lokalnego architekta (biura), który świadczy tego typu usługi.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami w dziedzinie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Służymy fachowym doradztwem w przygotowaniu projektu konstrukcji hali, jak również przygotowaniem gotowego projektu konstrukcyjnego.
Lekkie konstrukcje, zarówno hal stalowych jaki i aluminiowych są obiektami stosunkowo łatwymi w utrzymaniu. Należy jednak pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach, by maksymalnie wydłużyć żywotność konstrukcji oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania:

  1. Na bieżąco należy kontrolować napięcie stężeń wiatrowych hali. Zbyt luźne stężenia powodują, że konstrukcja ma mniejszą stabilność. Przy silniejszym wietrze może to doprowadzać do "ruchów" konstrukcji, powodując osłabienie łączeń, a tym samym całej konstrukcji. Należy również unikać zbyt dużego napięcia linek, które może powodować silne obciążenia wewnętrzne obiektu, wpływając na jego trwałość.
  2. W okresie zimowym należy monitorować zalegające na dachu warstwy śniegu. Pokrywa śnieżna może przybierać różne postacie, od puchu po zleżałą i zlodzoną strukturę. Jak prezentowaliśmy w punkcie powyżej, masa zlodzonego śniegu może w ekstremalnych przypadkach dochodzić do 800 kg/m3! W zależności od odporności śniegowej dla jakiej hala jest zaprojektowana, wymaga odpowiedniej eksploatacji. Przy niskiej odporności śniegowej istnieje potrzeba odśnieżania dachu po intensywnych opadach śniegu. Przy pełnej odporności, odśnieżanie dachu potrzebne jest tylko w wyjątkowych przypadkach. Reasumując, im większa odporność śniegowa hali, tym większą pewność ma inwestor, że nie dojdzie do zdarzeń nieprzewidzianych. Z tego względu zawsze zachęcamy naszych klientów do zakupu hal z pełną odpornością śniegową, które najczęściej są kupowane – a właśnie ten czynnik jest jednym z najważniejszych. Takie rozwiązanie daje dodatkowe możliwości, jeżeli decydujemy się na halę pokrytą plandeką lub blachą trapezową, możemy w przyszłości przekształcić ją w ocieplany obiekt pokryty płytą warstwową, bez konieczności wymiany konstrukcji nośnej hali.