Znak CE umieszczony na każdym naszym produkcie, to deklaracja producenta, iż produkt spełnia wymagania dyrektyw unijnych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia oraz środowiska, jak również określających zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować. Producent podpisując produkt znakiem CE, deklaruje, że nie zagraża on zdrowiu i nie szkodzi środowisku.

 

Klasa wykonania EXC3
Do tej klasy wykonania zalicza się elementy konstrukcyjne lub konstrukcje nośne poddane obciążeniom przeważająco stałym i nieprzeważająco stałym (dynamicznym), wykonane ze stali do klasy wytrzymałości S700.

 

O czym świadczy oznaczanie produktu znakiem CE?

  • Wystawiając deklarację zgodności, gwarantujemy naszym Klientom, że nasz wyrób jest bezpieczny. Potencjalny Klient mający do wyboru dwa takie same produkty – jeden bez oznaczenia CE, drugi z oznaczeniem CE – wybierze ten drugi, gdyż charakteryzuje się on większym bezpieczeństwem, spełniającym wszystkie obowiązujące przepisy i normy,
  • Oznaczenie produktów znakiem CE świadczy o większej stabilności przedsiębiorstwa, a także jakości wyrobów i świadczonych usług.
  • Swobodny przepływ towarów. Uzyskanie normy umożliwiło nam rozszerzenie zasięgu rynkowego poprzez swobodne wprowadzanie do obrotu wytworzonych konstrukcji na rynku całej Unii Europejskiej
  • Potwierdzenie zgodności z wymaganiami przepisów prawnych.

 

W dniu 22.05.2014 r. na terenie firmy BEST-POL Sp. z o.o. został zakończony audyt certyfikujący na zgodność z wymaganymi normami: EN 1090 EXC 3. Pozytywny wynik audytu pozwala Nam oznaczać nasze konstrukcje znakiem CE.